Dimensies van Business Central gebruiken in Elvy Declaratieverwerking

Volgen