Bedrag van een verplichting afboeken of ophogen

Volgen